IQ Marathon

IQ Marathon, sürükle-bırak tarzı bir Alman oyunu. Amacımız orman içinde bulunan bazı yerlere okları yerleştirerek karhamanımız sevimli ineğin ilerlemesini sağlamak. Oyun içerisinde bazı diğer inekler ile de karşılaşılıyor. En büyük problem tüm inekler gibi bizim ineğimizin de sadece gördüğü yöne ilerlemesi.


0 Comments:

Canlı Sohbet